Download : TDRGs Version 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้

วันที่
25 ม.ค. 61

   

TDRGsVersion 6.2.1 Grouper พร้อมคำอธิบายการใช้ มีรายละเอียดดังนี้
  - โปรแกรม TGrp6205Grouper Download
  - คำอธิบายการใช้โปรแกรม TGrp6205Grouper Download
  - โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย” Download
  - คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2.1 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย” Download
  - คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2.1 Download

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)