การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ปี 2561
ระบบผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม  ICD-10 และ ICD-9-CM ที่มีการเพิ่มและยกเลิก ใช้ในการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ Thai DRGs Version 6.2 โดย
  - รหัสที่เพิ่มจะเริ่มใช้กับผู้ป่วยที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  - รหัสที่ยกเลิกในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ 2561 ให้ใช้ต่อไปได้ หลังจากนั้นจะพิจารณายกเลิกเมื่อพร้อม
 
  Download
    1. รายการรหัสโรค/หัตถการ ที่เพิ่ม/ยกเลิก
    2. ปรับปรุงรหัสโรค/หัตถการสำหรับโปรแกรมผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ (CSMBS)
    3. ปรับปรุงรหัสโรค/หัตถการสำหรับโปรแกรมผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (SSIP09)
 
  ขั้นตอนการปรับปรุงรหัส ICD สำหรับโปรแกรมผู้ป่วยในข้าราชการ (CSMBS)
    1. Download ไฟล์ ICD-NewCode2018-forCS.exe เก็บไว้ในไดร์ฟ C:\
    2. ดับเบิ้ลคลิก ICD-NewCode2018-forCS.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง Winzip Self-Extractor แสดง
    3. คลิกปุ่ม "Unzip" เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน C:\CSMBS48\DATA\REF
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Winzip Self-Extractor
 
 
  ขั้นตอนการปรับปรุงรหัส ICD สำหรับโปรแกรมผู้ป่วยในประกันสังคม (SSIP09)
    1. Download ไฟล์ ICD-NewCode2018-forSS.exe เก็บไว้ในไดร์ฟ C:\
    2. ดับเบิ้ลคลิก ICD-NewCode2018-forSS.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง Winzip Self-Extractor แสดง
    3. คลิกปุ่ม "Unzip" เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน C:\CSMBS48\DATA\REF
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Winzip Self-Extractor
 
 
   

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)