ติดต่อเรา
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
ที่อยู่ : 979/103-104 ชั้น 31 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0405-08
โทรสาร : 0-2298-0409
Email : supports@chi.or.th
YouTube : สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
FaceBook : สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ สกส.
  LINE Open Chat :
แผนที่สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)