ประกาศ : แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย
             เนื่องจากภายในวันที่ 20/10/63 เวลา 16.30 - 17.30น. โดยประมาณ ทาง สกส.มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย
ซึ่งจะมีระยะเวลา Downtime ประมาณ 30 นาที จะมีผลกระทบกับระบบงาน สกส. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยใน CS EPAC https://cs1.chi.or.th/csepac/
    - ระบบขอเลขอนุมัติรับรองสิทธิ server CS1 https://cs1.chi.or.th/csreg/ สามารถใช้ https://cs3.chi.or.th/csreg/ แทนได้
    - ระบบลงทะเบียน ผู้รับ/ผู้บริจาค ไต https://cs1.chi.or.th/ktcs/
    - ระบบบันทึกข้อมูลผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา https://cs1.chi.or.th/otacs/
    - ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม https://cs1.chi.or.th/ssepac/
    - ระบบบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยาโรคหัวใจขาดเลือด STEMI https://cs1.chi.or.th/stemi/
    - ระบบบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยาละลายลิ่มเลือด (Stroke) https://cs1.chi.or.th/strokecs/
    - ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล https://cs1.chi.or.th/chkcsbf
    - ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล https://cs4.chi.or.th/chkcsbf
    - ระบบขอเลขอนุมัติรับรองสิทธิ server CS4 https://cs4.chi.or.th/csreg/ สามารถใช้ https://cs3.chi.or.th/csreg/ แทนได้
    - ระบบส่งต่อผู้ป่วยด้วยรังสีบำบัด https://cs4.chi.or.th/xrt/
    - ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล https://cs5.chi.or.th/chkcsbf
    - ระบบบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายยา Hemophilia https://cs5.chi.or.th/hemo
    - ระบบ PAA https://cs5.chi.or.th/paa/
    - ระบบส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคม https://cs5.chi.or.th/ssopupload สามารถใช้ http://www.casemix.go.th/ssopupload/ แทนได้
    - ระบบรับยากดภูมิ
    - ระบบเมล์ ss1.chi.or.th
  
   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกของผู้ใช้
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)