ตารางรายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิกจ่ายนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและแสดงรายการยาที่มีการกำหนด เงื่อนไขควบคุมการเบิกจ่ายประเภทต่างๆตามที่กรมบัญชีกลางประกาศ เช่นรายการยาที่ต้องมีการขออนุมัติก่อนใช้ยา (Prior Authorization) ตามกลุ่มโรคต่างๆ เช่น ยามะเร็ง(OCPA), ยาโรครูห์มาติก(RDPA), ยาโรคสะเก็ดเงิน(DDPA) เป็นต้น

เพื่อให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้อ้างอิงและตรวจสอบในการทำข้อมูลยาส่งเบิกในระบบสิทธิข้าราชการได้ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน

หมายเหตุ:

สามารถดูรายละเอียดหนังสือฉบับเต็มได้ที่หัวข้อ “เอกสารประกาศของกรมฯที่เกี่ยวข้อง”


เอกสารคู่มือ
ไฟล์ฐานข้อมูลตามรอบการปรับปรุง

 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (10/04/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (20/03/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (08/03/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (29/02/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (06/02/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (16/01/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (05/01/67) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (19/12/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (12/12/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (23/11/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (10/11/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (20/10/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (03/10/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (19/09/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (06/09/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (22/08/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (15/08/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (18/07/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (06/07/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (27/06/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (07/06/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (16/05/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (02/05/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (19/04/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (04/04/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (08/03/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (21/02/66) ...
 • รายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิก (17/02/66) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (27/01/66) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (26/01/66) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (04/01/66) ...
 • ปี 2565
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (22/12/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (07/12/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/11/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (25/10/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (18/10/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (04/10/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (20/09/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (06/09/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (16/08/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (02/08/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (19/07/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (21/06/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (07/06/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (18/05/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (03/05/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (18/04/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (31/03/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (22/03/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (11/03/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/03/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (21/02/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/02/65) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (05/01/65) ...
 • ปี 2564
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (29/12/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/12/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (30/11/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/11/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (02/11/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (05/10/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (21/09/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (06/09/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (17/08/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (09/08/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (03/08/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (02/08/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (22/06/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (16/06/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (08/06/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (01/06/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (17/05/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (14/05/64) ...
 • คู่มือบัญชีรายการยาที่มีเกณฑ์การเบิกจ่าย (05/05/64) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (26/04/64) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (20/04/64) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (16/04/64) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (16/02/64) ...
 • ปี 2563
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (08/12/63) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (16/11/63) ...
 • บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (05/11/63) ...
เอกสารประกาศของกรมฯที่เกี่ยวข้อง

...
ช่องทางติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตารางรายการยาที่มีเงื่อนไขกำกับการเบิกจ่ายนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง

...

อีเมล์: kanlaya.l@chi.or.th

...

โทร: 02-298-0405-8 ต่อ 116