รายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 Update (16/11/63)
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (10/11/63)