รายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 Update(16/02/64)
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3(08/12/63)
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (16/11/63)
บัญชีรายการยาห้ามเบิกตาม ว34 ข้อ3 (10/11/63)