ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในที่จำหน่วยเดือน มีนาคม47
สำหรับ สสจ. (NHSOP3STM.exe)
วันที่
24 พ.ค. 47

          
     ขั้นตอนการติดตั้ง
             1. Download ไฟล์
NHSOP3STM.zip
                     ส่วนประกอบในไฟล์
NHSOP3STM.zip
                          -
NHSOP3STM.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ
                          - stma2Service.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)   
                          - stma3Prov.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)
             2. Unzip แฟ้มข้อมูล
NHSOP3STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
          

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)