ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในที่จำหน่ายเดือน กุมภาพันธ์ 47
สำหรับ สสจ. (NHSOP2STM.exe)
วันที่
23 เม.ย. 47

          
     ขั้นตอนการติดตั้ง
             1. Download ไฟล์
NHSOP2STM.zip
                     ส่วนประกอบในไฟล์
NHSOP2STM.zip
                          -
NHSOP2STM.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ
                          - stma2Service.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)   
                          - stma2Prov.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)
             2. Unzip แฟ้มข้อมูล
NHSOP2STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
          

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)