ประกาศ : การปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3
วันที่
17 พ.ค. 49
ตามที่ สปสช. ให้ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามหนังสือ สปสช. ที่ 06/ว.0390
โดยมีการปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ดังนี้

 

รายการอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เพิ่ม
 ลำดับ
รหัส
อุปกรณ
ประเภท
หน่วย
ราคา
กลาง
 1.
2501
2.5.1 เครื่องช่วยฟังสำหรับหูคนพิการ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ข้างละ
15,000
 2.
2502
2.5.2 เครื่องช่วยฟังสำหรับหูคนพิการ สำหรับผู้ใหญ่ ข้างละ
13,500
 3.
2702
2.7.2 เครื่องช่วยพูด (จ่ายให้ครั้งเดียวไม่มีค่าซ่อม หรือซื้อใหม่) เครื่องละ
36,000
 4.
6006
สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง เส้นละ
600
 5.
8701
8.7.1 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา ( Pick-up-walker ) อันละ
700
 6.
8702
8.7.2 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ อันละ
6,000
 7.
8703
8.7.3 ไม้เท้า 1 ปุ่ม อันละ
190
 8.
8706
8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม คู่ละ
350
 9.
8707
8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา อันละ
360
 10.
8708
8.7.8 ไม้สำหรับคนตาบอดพับได้ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมีด้าม อันละ
200
 11.
8709
8.7.9 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง ( Anterior Wheel Walker ) อันละ
600
 12.
8710
8.7.10 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก ( Anterior Wheel Walker ) อันละ
500
รายการอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่ยกเลิก สิ้นสุดการใช้์ 31 มีนาคม 2549
ลำดับ
รหัส
อุปกรณ
ประเภท
หน่วย
ราคา
กลาง
 1. 8106 8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ ส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ข้างละ
10,000
 2. 8107 8.1.7 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้ว เหมือนของจริง ระบบใช้งานได้ ข้างละ
33,000
 3. 8203 8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน ข้างละ
30,000
 4. 8205 8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ข้างละ
18,000
 5. 8206 8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน ข้างละ
30,000
 6. 8207 8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก ข้างละ
30,000
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามรหัสที่เพิ่มได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมสำหรับโปรแกรม NHSO 2.1 ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq3-49.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq3-49.exe จาก C:\ จะมีข้อความดังรูป

3. คลิกปุ่ม "OK"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)